Birthcircle

 

 A Doula present at birth completes the circle of support?

A birthcircle is a network or circle of people around your childbirth. This is primarily the partner but also midwives, doctors or other relatives that you'd like to see at your birth. The doula completes this supportive circle, so that you can give birth in trust, security and surrender to the birthprocess. While many people look forward to the birth, birth is actually the last piece of the preparation. Preparing for childbirth starts many months before the actual birth. Conscious birth is more than only a conscious labor. It encompasses the entire process of becoming pregnant, conscious pregnancy up to the post-natal period.

In the Birthcircle we strive not only to form a circle around the woman in labor during childbirth. Here it starts but we are throughout our lives in circles. The circle of family, extended family, friends, colleagues but also the circle of our fellow human beings on earth. So our dream is to create a stimulating environment and network around conception, childbirth, growth and development in Rotterdam, Netherlands and worldwide. A network of people who want to contribute to a healthier, more peaceful, sustainable and happier world. A world where we live in harmony with ourself, each other and our living nature. Peace on earth starts with a good birth and conscious conception. For who is born in love and peace has been given the lifetime reference of love and peace as birth imprint in the limbic brain *.

 

Nederlandse vertaling

De Geboortecirkel is een netwerk of kring van mensen rondom de bevalling. Dat is in eerste plaats de partner maar ook verloskundigen, artsen of andere naasten die je graag bij de bevalling wilt hebben. Met de doula wordt deze ondersteunende kring rondom de barende compleet, zodat de vrouw in vertrouwen, veiligheid en overgave kan bevallen. Hoewel vele uitkijken naar de bevalling is de geboorte eigenlijk het laatste stukje van de voorbereiding. Wie klaar is voor een kind heeft er al vele maanden voorbereiding op de zwangerschap en bevalling op zitten. Bewust bevallen is meer dan een bewuste geboorte. Het omvat het gehele proces van bewust zwanger worden, bewuste zwangerschap tot en met de postnatale periode. 

In Geboortecirkel tracht ik niet enkel een kring te vormen rond de barende tijdens de bevalling. Hier begint het wel maar gedurende ons gehele leven verkeren we in cirkels. De cirkel van het gezin, de bredere familie, vrienden, collega’s maar ook de kring van onze medemensen op aarde. Zo is mijn droom om een stimulerende omgeving of netwerk rond conceptie, geboorte, groei en ontwikkeling in Rotterdam, Nederland en wereldwijd te vormen. Een netwerk van mensen die willen bijdragen aan een gezondere, vreedzame, duurzame en gelukkigere wereld. Een wereld waar de mens in harmonie met zichzelf, elkaar en de natuur leeft. Vrede op aarde begint bij een goede geboorte en conceptie. Want wie in liefde en vrede geboren wordt heeft dat als levenslange referentie meegekregen als geboorte imprint in het limbische brein*.

 

Register here for our newsletter

*Limbic imprint is an inborn capacity of the nervous system to absorb and memorize on a cellular level all of the information from the surrounding environment during the early formative period, from the moment of conception, through 9 months of gestation, birth, and the first few years of life. Every fluctuation of the mother’s hormonal, physical, emotional, etc. experiences are registered by the fetus and non-cognitively recorded in the developing nervous system. These early impressions and sensations will remain with this person throughout the entire life span. It is possible to consciously create an alternative rout later on in life, if the original ‘basic settings’ were undesirable and painful. 

*De Limbische imprint is de aangeboren capaciteit van het menselijk brein om op een non cognitieve wijze alle informatie uit onze omgeving op te nemen en te memoriseren. Dit gebeurt vanaf het moment van conceptie, door de zwangerschap en geboorte tot en met de kindertijd. Deze imprint heeft een direct effect op het verloop van ons verdere leven, op de vrienden en partners die we aantrekken, op de manier waarop we handelen en communiceren met anderen, op ons professionele leven en hoe we denken over onszelf, onze medemens en de hele wereld.

UA-38635780-1